ปริมาณมลพิษรวมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2556 - 2562

ประเมินจากผลผลิตของปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล และกุ้งก้ามกราม ที่เพาะเลี้ยงภายในบ่อเท่านั้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated กุมภาพันธ์ 17, 2021, 09:45 (ICT)
สร้างแล้ว พฤศจิกายน 30, 2020, 10:35 (ICT)
ขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยได้ทั่วไป
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายปี (Yearly)
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
ผู้ให้ข้อมูล กรมประมง
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ระดับชั้นความลับ ไม่มีชั้นความลับ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่มี
รูปแบบข้อมูล EXCEL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2556
สิทธิในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 1. เพิ่ม แก้ไข ลบ : เจ้าหน้าที่ 2.ดูอย่างเดียว : ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด
หมายเลขติดต่อ ไม่มี
เจ้าของข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ไม่มี
แหล่งที่มา สถิติผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กร่อย ชายฝั่ง , กรมประมง