มีข้อมูล--ThailandClimateNormal

รายงานค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ ประเทศไทย 2524-2553 Thailand Climate Standard Normal value 1981-2010

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.tmd.go.th/dataset/index.php
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:34 (ICT)
สร้างแล้ว สิงหาคม 11, 2020, 08:49 (ICT)