You are here:: เกี่ยวกับโครงการ ระบบจรวดนำส่ง
 
 
ukash |ukash satın alma |

เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover Dam) : เขื่อนยักษ์แห่งแรกของอเมริกา

เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover Dam)

เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover Dam) : เขื่อนยักษ์แห่งแรกของอเมริกา
ระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 2 เมตร

เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกั้นแม่น้ำโคโลราโด บริเวณหุบเขาแบล็คแคนยอน สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยของพื้นที่ ใต้เขื่อนในช่วงฤดูหนาว และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า