You are here:: เกี่ยวกับโครงการ ระบบดาวเทียม
 
 
ukash |ukash satın alma |

มหาปิรามิดแห่งกิซ่า (Great Pyramid of Giza) : สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณของโลกสิ่งเดียวที่มี อายุยืนยาวที่สุด

มหาปิรามิดแห่งกิซ่า

มหาปิรามิดแห่งกิซ่า (Great Pyramid of Giza) : สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณของโลกสิ่งเดียวที่มี อายุยืนยาวที่สุด
ระบบ Pan-Sharpened รายละเอียดภาพ 2 เมตร

เป็นเขื่อนขนาดยักษ์กลางทะเลทรายอันแห้งแล้งของประเทศอียิปต์ โดยการสนับสนุนของรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อ ป้องกันอุทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี ซึ่งโครงการ เขื่อนอัสวานนี้ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "โครงการลดความหิวโหย" ของชาวอียิปต์อย่างแท้จริง