You are here:: เกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดดาวเทียม
 
 
ukash |ukash satın alma |

เขื่อนอัสวาน (Aswan Dam): เขื่อนเก็บน้ำขนาดยักษ์กลางทะเลทรายที่กันดาร

เขื่อนอัสวาน

เขื่อนอัสวาน (Aswan Dam): เขื่อนเก็บน้ำขนาดยักษ์กลางทะเลทรายที่กันดาร
ระบบ Multispectral รายละเอียดภาพ 15 เมตร

เป็นเขื่อนขนาดยักษ์กลางทะเลทรายอันแห้งแล้งของประเทศอียิปต์ โดยการสนับสนุนของรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อ ป้องกันอุทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี ซึ่งโครงการ เขื่อนอัสวานนี้ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "โครงการลดความหิวโหย" ของชาวอียิปต์อย่างแท้จริง